Adeegyada 'Cyber365'

Baro Khibradayada

Qiimaynta Khatarta Internetka

Aqoonsiga waxa hantida u nugul ka dibna go'aanso sida ugu wanaagsan ee loo ilaaliyo hantidaas

Abuur, maamul, Bixi Kooxaha Dagaal ee Cyber

Diyaarinta difaaca

writing on computer
Computers

Shuruudaha Badbaadinta Xogta Guud (GDPR)

Qiimaynta Saamaynta Asturnaanta

GUDOOMIYAHA KEYNOTE

Kitaabi mid kamid ah khubaradayada internetka

Public Speaker
Man Hands On Keyboard

Xeerarka iyo Nidaamyada Nabadgelyada Aaladda Internetka

Siyaasadaha amniga internetka ayaa dejiya heerarka dabeecadda ee shaqaalahaaga, taasoo laga yaabo inay baabi'iso qaar ka mid ah nuglaantaada

Shuruudaha Badbaadinta Xogta Guud (GDPR)

Qiimaynta Saamaynta Asturnaanta

Business Partners at Work